ATESTATAI


UAB „Budinks“ įmonės kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai:

Atestatas ypatingiems statiniams

ISO 9001:2008 sertifikatas

OHSAS 18001:2007 sertifikatas

ISO 14001:2004 sertifikatas

Energetikos inspekcijos atestatas

Energetikos inspekcijos atestatas

Energetikos inspekcijos atestatas

Energetikos inspekcijos atestatas

Paveldosaugos specialisto atestatas

Ypatingo statinio statybos vadovo ir techninės priežiūros atestatas

Ypatingo statinio statybos vadovo atestatas

Mūsų misija ir vizija